Съобщение 04.11.2019г.

Във връзка с писмо от РУО-Варна, в което 04.11.2019г. е определен за учебен ден

купони за храна на децата за този ден ще се продават и на 04.11.2019г. от 08:00 до 09:00 часа.