СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 23.01.18г., във връзка с авария на тока часовете на първа смяна бяха намалени. Аварията вече  е отстранена и редовните учебни занятия за втора смяна са възстановени. В случай на промяна, ще бъде качено съобщение в сайта на училището.

От Ръководството