СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждането на НВО за IV клас променяме смените на учебните занятия за дните от 10 до 17 май както следва:

– начален етап от 7:30 до 12:30ч.

– прогимназиален етап от 13:30 до 18:30ч. (нулевите часове и модулите се провеждат по разписание преди 13:30ч.)

От Ръководството