Състезание „Стъпала на знанието. Български език и литература“

На 15.11.2023 г. ученици от прогимназиалните класове участваха в I кръг на националното състезание по грамотност „Стъпала на знанието. Български език и литература“, организирано от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет „Славянски филологии“ и Сдружение „10 книги“, Програма „Стъпала на знанието“.

Резултатите от I кръг са публикувани на сайта на сдружението. Нашите ученици са показали много добро  и отлично ниво на подготвеност. Проверка на резултата може да се извърши тук: http://www.edu.10knigi.org/index.php/rezultati

Родителите могат да се запознаят с тестовете, решавани от децата им, чрез комисията за проверка и оценка при поискване. За целта е нужно да се свържат с администраторите на сдружението.

Предстои II кръг на 20.02.2024 г. Продължаваме заедно напред.