Удължаване на грипната ваканция

на основание заповед на министъра на здравеопазването РД-01-114/05.03.2020г. се преустановяват на учебните занятия за периода 06.03.2020г. до 11.02.2020г. включително. Учебните занятия да се възстановяват на 12.03.2020г. със седмично разписание за втори учебен срок.