Учениците от ОУ „Васил Априлов” Варна с достойно представяне в състезание „Любословие”

И през тази година учениците от ОУ „Васил Априлов” участваха в традиционното състезание по български език и литература, организирано от Сдружението на учителите филолози в България „Любословие”. Целта на състезанието, което се провежда за четвърта поредна година, е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача. Тази цел е един от приоритетите  и в работата на педагогическата колегия в ОУ „Васил Априлов”. Повишаването на езиковата грамотност на децата е условие за формиране на умения за качествено писмено и устно общуване.

В училищния етап от състезанието се включиха 95 ученици от първи до седми клас. Осемнадесет от тях се класираха за втория етап, проведен на 25.02.2015 г. Те представиха достойно училището със среден успех много добър. Сред децата с най-много точки са: Ана  Грънчарова и  Дамян Славов от  ІVб, Георги  Цанев от ІІІа, Калин  Калев от ІІв, Айа  Павлова от І б клас, Ема  Атанасова от Ів клас, Дарияна Великова от Vа клас.

liuboslovie