Ученически униформи

ЗАПОЧВА ПРЕДАВАНЕТО НА ГОТОВИТЕ УНИФОРМИ!
Приканваме родителите на долу изброените деца да отидат в ателието на Джени-89 ЕООД, за да получат готовите задължителни елементи на униформите (блузка тип LACOSTE). Напомняме ви, че за целта ще е необходимо да изплатите оставащите дължими суми, в случай, че сте внесли само капаро за поръчката. Желателно е да носите вашето копие от бележката за извършено предишно плащане.

С цел да се осигури възможност на работещите родители да получат готовите дрехи, в събота 29.08.2015 г. ателието ще работи извънредно от 8.30ч. до 12.00ч.                                                              
При първа възможност списъка ще бъде допълван.

Ива Господинова Iа
Даниела Стоянова IIа
Денислава Димитрова IIб
Синди IIб
Илияна Михайлова IIа
Елица Цвяткова Iд
Дея-Мария Iд
Карина Георгиева Iд
Златина Мутафова Iд
Габриела Радева Iб
Александър Дашинов Iв
Калоян Нанев Iб
Мария Иванова Iб
Валентина Радева Iб
Вероника Петрова Iб
Николая Баргазова ПГ5
Сорая IIв
Жасмина Николова IIв
Христо Петров IIIв
Дария Николова IIIв
Петър Петров IIIв
Анелия Янева IVа
Анъл Юлкер IVб
Александър Янев IVв
Борис Димитров IVв
Даника Росенова Iа
Христомир Савчев Iг
Калоян Тодоров Iг
Боян Петров ПГ6
Йоан Георгиев IIIв
Валери Василев ПГ6
Християн Каръмски Iв
Теодор Мутафов Iв
Даниел Т.Йорданов IIIб
Георги Василев IIа
Антоан Iг
Никол Саздова IVа
Дария Спасова IIIа
Амелия Нейколова IIIа
Полина Иванова IIIб
Виктория Кирова IVб
Огняна Върбанова IVа
Симона Йончева Ід
Денис Амиш Ід
Никола Янев Іг
Веселин Стоев Ів
Иван Василев Іа
Калоян Кръстев ІІІа
Стелиян Бояджиев ІІІб
Стойчо Петков ІІв
Боян Душков ІІб
Ивелин Божилов Ід
Никита Ід
Стефан Петров Ід
Теодор Георгиев ПГ6
Калоян Андонов ПГ6
Николай Николов ПГ6
Данаил Милев Іа
Димитър Стоянов Іа
Антон Алексиев Іа
Емил Спасов Іа
Боян Тодоров Іа
Виктор Стойчев Іа
Виктор Атанасов Іа
Емил Георгиев Ів
Никола Янев Ів
Иван Кирил Ів
Максим Здравков Іг
Емануил Дениславов Іг
Максим Узунов Іг
Мирослав Михалев Ід
Румен Грозев ІІа
Виктор Иванов ІІа
Богомил Димитров ІІв
Свилен Пулев Ід
Дойчин Димов Ід
Георги Щерев Ід
Даниел Балинов ІVб
Лора Андонова IIIв
Валерия Боянова Iд
Ивайла Добрева IIа
Аника Божидарова Iв
Мая Неделчева IIIб
Анна Николова IIв
Галена Георгиева IIа
Анна Христова IIIб
Габриела Начева Iв
Алекс Гугува Iа
Андреа Алесандрова Iа
Стела Панчева Iа
Малена Мартинова Iа
Мариела Стоянова Iг
Тея Запрянова Iб
Ваяна IIб
Любослава Василева Iа
Габриела Владимирова Iа
Денислава Михайлова Iа
Моника Жекова Iд
Зорница Николаева Vа
Рая Незаметин ПГ6
Полина Геба Iа
Рейчъл Димитрова Iг
Катерина Николова Iб
Симон Павлова IIб
Александра Стратиева Iб
Дария Чолакова IIб
Ина Лунгова Iб
Жана Узунова Iб
Стефани Пахарска Ід
Вяра Пахарска Iд
Анжелина Великова Iд
Бранимира Темелкова IIа
Анастасия Мура IIа
Вероника и Деница Павлови IIа
Виктория Божидарова IIб
Алекс Димитров Іб
Димитър Атанасов Іб
Георги Чомаков Ів
Георги Димитров Ів
Пламен Демирев Іг
Християн Венциславов Іг
Ивайло Цвятков Ід
Борис Милов ІІа
Александър Лалов ІІб
Теоман Мехмед ІІв
Лъчо Малчев ІІІб
Александър Йорданов Іб