Ученически униформи

ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДАВАНЕТО НА ГОТОВИТЕ УНИФОРМИ!

 

Приканваме родителите на долу изброените деца да отидат в ателието на Джени-89 ЕООД, за да получат готовите задължителни елементи на униформите (блузка тип LACOSTE). Напомняме ви, че за целта ще е необходимо да изплатите оставащите дължими суми, в случай, че сте внесли само капаро за поръчката. Желателно е да носите вашето копие от бележката за извършено предишно плащане. Тези които не се открият в този списък да прегледат и списъка от 27.08.2015г.
Благодарим на всички които вече са си взели униформите!

 

Никол Стефанова ІІІа

Ребека Славчева Vа

Виктория Илкова Vіа

Ана Алексаднрова Ів

Божана Радева ПГ6

Преслава Ангелова Іб

Бадейра ПГ5

Васил Янев ПГ6

Яница Янева ІІІа

Йони Крумова ПГ6

Николай Николов ПГ6

Димитър Стоянов Іа

Йоана Драганчева Іб

Веселин Стоев Ів

Йоана Колева Ів

Марина Недкова Ів

Християн Каръмски Ів

Иван Кирилов Ів

Георги Василев ІІа

Алеск Лалов ІІб

Даниел Йорданов ІІІб

Любомир Йорданов Іг

Стефан Гюров Ід

Георги Павлов ПГ6

Даниел Недялков ІІа

Антон Цървуланов ІІб

Александър Гладнишки Ів

Николай Вълков ІVа

Фатих Алиев ІVв

Даниел Христов Іг

Донислав Димитров Іг

Христо Христов Ів

Даниел Анатолиевич ІVв

Давид Георгиев ІVв

Калоян Костадинов Іа

Елица Петрова ІІв

Виолина Борисова ІVа

Даная Светлинова Іа

Симона и Сияна Николови ІІв

Деа Дичева Іа

Милица Милова ІVб

Мелиса Тургай ІVб

Рая Илиева ІІІв

Марина Бориславова Іб

Ивет Мартинова ІІІв

Йоана Дякова ІVв

Радостина Титева ІІб

Габриела Тодорова ІІа

Габриела Янева ІVа

Клавдия Делева Ід

Ния Кузманова Vб

Симона Върбанова VІб

Станимира Ялъмова Vб

Натали Грозева Vа

Франческа Алфано Vб

Стефани Тодорова ІVб