Ученически униформи

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

Срокът за поръчване на ученическите униформи се удължава до 24.07.2015г.

По предложение на УН (Училищното Настоятелство), на 2.VII.2015г. Педагогическият съвет утвърди ежедневни униформи, които ще бъдат задължителни от учебната 2015/2016 година. Ще има проверка при влизане и няма да бъдат допускани ученици без униформи.

Фирмата в която се поръчват униформите: „Джени“

Намира се на ъгъла на ул. „Македония“ и ул. „Страхил войвода“..

Телефон за връзка:  0894673655

Работно време: понеделник – петък от 8:00 до 19:00 

Днес 22.07.2015 фирмата не работи поради профилактика на електроинсталацията.
Допълнителна информация в деловодството на училището или на тел: 0878 19 12 32 – пом. директор АСД