УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ ”ВАСИЛ АПРИЛОВ” – ВАРНА“ – СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ !

НА 5.11.2015 Г., ОТ 17:00 ЧАСА, В ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“, „СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ УЧИЛИЩНО  НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ ”ВАСИЛ АПРИЛОВ” – ВАРНА“, ЩЕ ПРОВЕДЕ СЪБРАНИЕ С ДНЕВЕН РЕД: ПРИЕМ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ. ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА СТАНАТ ЧАСТ ОТ НАСТОЯТЕЛСТВОТО, МОГАТ ДА ПРИСЪСТВАТ НА СЪБРАНИЕТО.