„Учим и знаем правилата“ – изградена външна учебна площадка за обучение по пътна безопасност в ОУ „Васил Априлов“, гр.Варна“ с подкрепата на Тотал E&П България

Новата площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата в ОУ„Васил Априлов“, изградена със средства на Тотал E&П България,  вече е отворена за учениците, съобщава Дирекция „Образование и младежки дейности “ на Община Варна.

Основна цел на проекта е формиране на представа за пътната среда, формиране на култура на поведение на пътя, развиване на сетивните възприятия и концентрацията  на учениците, изграждане на умения за безопасно придвижване, пресичане при  светофар и на пешеходна пътека и намаляване броя на пострадали ученици в пътно-транспортни произшествия.

Чрез  обучението на външната учебна площадка училището ще изпълнява целта в дългосрочен план, а учениците ще развиват умения за безопасно поведение на пътя.

 Площадката е снабдена с пътни знаци, стоп палка, а децата ще използват светлоотразителни жилетки. Чрез учебно-възпитателния процес и прилагането на интерактивни методи и средства, учениците ще могат да анализират и преценяват пътно-транспортната ситуация и поведението на участниците в нея.

Така обучението по БДП в училището ще бъде по-практически насочено и децата ще усвояват правилата за безопасност в  защитена среда

Пътната безопасност и обучението на младите хора са приоритети на програмата за солидарност и граждански инициативи на Тотал, чиято цел е да допринася за развитието на общности и региони, в които енергийната група Тотал осъществява своята дейност.