1 ноември – ден на народните будители

Преди празника на народните будители

В годишния план на Методическо обединение – хуманитарни науки бе заложено честване на официалния празник 1. ноември с реализиране на тридневка на народните будители.  Бе предвидено провеждане на викторина и подреждане на изложба, посветена на националните герои.

В ситуацията на усложнена епидемиологична обстановка обаче осъществяването на идеята за викторина със състезателен характер и с участници от различни класове е немислимо. Поради това затруднение по инициатива на учителите, преподаващи български език и литература и история бе разработен тематичен материал и предоставен в помощ на класните ръководители. Подготвената презентация включва както въпроси, така и биографична информация за определени будители, по която учениците да разпознаят съответния национален герой, а също така игра за посочване на родните места на споменатите исторически личности. Класните ръководители имат възможност да използват предоставената литературно-историческа викторина в своя час на класа, посветен на делото на будителите.

В изпълнение на заложения план на учителите хуманитаристи на 26.10.2021 г. в коридора на втория етаж в сградата на ОУ „Васил Априлов“ ще бъде подредена изложбата „Възрожденските даскали“. Тя включва ученически творби и проекти по история.

Като пожелаваме на всички здраве, буден дух и усещане за национална гордост, поздравяваме учениците си, техните родители и цялото варненско гражданство с празника на народните будители – 1. ноември.

Методическо обединение – хуманитарни науки