22.05. – Международният ден на биологичното разнообразие

В часовете по биология и здравно образование учениците от 7-ми клас отбелязаха 22.05. – Международният ден на биологичното разнообразие.

Изготвиха презентации, постери и електронни книжки, представящи богатия свят на флората и фауната на земята.