31.10.-Международен ден на Черно море!

Днес се отбелязва двайсет и шестата годишнина от подписването на Стратегическия план за Черно море. Той е символ на надеждата за по-добро бъдеще за 16 милиона души от шест държави, населяващи крайбрежието му. Олицетворение на ангажимента на правителствата от региона за сериозни действия и реални резултати в усилията по възстановяването и опазването на морето. Празник на посветените и неуморни усилия на много хора, които отделят от своето време и енергия, за да помогнат в опазването на околната среда. По случай деня на Черно море учениците от ОУ „В. Априлов “ напомниха, че всеки от нас може да направи нещо за опазването му. Във връзка с този важен ден за нашия регион учениците от 7 в и 7 г класове с голям ентусиазъм се включиха в инициативата „Изчисти участък от Централен плаж Варна. По-малкате ученици показаха своето отношение с презентации, свързани с начините за опазване чистотата и качеството на морската вода. По традиция беше подредена и изложба с детски рисунки.