Седмокласниците от училището и техните класни ръководители се срещнаха със съдии от Окръжен съд Варна. 

Дискутираха се теми, свързани с наказателната отговорност, която се носи и от непълнолетни лица.
Учениците се запознаха задълбочено с функциите и правомощията на съдебната власт.
Срещата беше много ползотворна и изказваме нашите благодарности на всички, които допринесоха за осъществяването й.

received_2638526183042395 received_612549936187443 received_1637073403123542