8 ФЕВРУАРИ – ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

Утре, 8 февруари 2022 г., ще отпразнуваме 19-ото издание на Деня за безопасен интернет.

Международният ден за безопасен интернет се провежда през месец февруари всяка година. Започнал като европейска инициатива, през последните години Денят за безопасен интернет е надхвърлил традиционната си географска зона и понастоящем се отбелязва в около 170 страни по света. Целта на тази инициатива на Европейската комисия, която стана вече глобална, е да се обединят институции, организации, бизнес и гражданско общество и чрез различни инициативи и кампании да се заостри вниманието към необходимостта да се полагат още повече общи усилия за превръщането на дигиталния свят в по-безопасна и полезна за развитието на децата среда. За постигането на тази цел ключово значение има развиването от най-ранна възраст на дигитално-медийна грамотност и умения у децата. Изключително важна роля тук имат възрастните – семейства и образователни институции, които трябва да помагат за развиване на тези умения.

Централното събитие тази година ще бъде онлайн и ще се излъчва на страницата на Центъра за безопасен интернет във Фейсбук. Дискусионният формат и тематиката на събитието са определени от Младежкия панел към Центъра за безопасен интернет. Сред обсъжданите теми ще бъдат различни аспекти на превенцията на онлайн насилието и агресията. Трите основни дискусионни панела, водени от младежите, ще бъдат посветени на онлайн насилието, дезинформацията в интернет и онлайн игрите. Експерти и представители на различни държавни институции, ИТ компании и неправителствени организации, членовете на Обществения съвет към Центъра за безопасен интернет, както и младежи от различни младежки мрежи и организации ще вземат участие в дискусиите. Целта е да се изведат конкретни препоръки към институциите, a също към родителите, младежите и професионалистите, работещи с деца, за ефективна превенция на насилието и дезинформацията в интернет. Интернет предлага неограничени възможности за информиране и съдържа разнообразие от образователни ресурси, подходящи за децата и младежите от всички възрасти и групи, но крие предизвикателства и заплахи. Най-успешният начин за намаляване на злоупотребите с деца в интернет е превенцията. Ето защо, следва да бъдат насърчени всички усилия на младите хора за саморегулиране и за по-добра информираност, както и те да бъдат пряко ангажирани в инициативи за създаване на по-безопасна онлайн среда.

Тази година ОУ „Васил Априлов“ акцентира върху превенцията на онлайн тормоза. Дигитализацията навлезе плътно в ежедневието на децата ни. Учениците учат дистанционно, игрите са вече онлайн, социалните мрежи са новите места за общуване с връстници. Възможностите, които Интернет предоставя, са на практика безбройни. Съвременните деца са само на един клик разстояние от всички масиви от информация, срещите помежду си те организират все по- често през приложения, училищните тестове се правят пред камера. Комфортът да учиш и да общуваш със света от уюта на дома си е добре познат на подрастващото поколение. За съжаление, освен удобство и знания Интернет крие и рискове за децата. Един от най-често срещаните е онлайн тормозът между връстниците. За разлика от училищния тормоз, който е ограничен по време и пространство до училищната среда, онлайн тормозът преследва жертвите си навсякъде. Той се случва пред очите на много хора, в общи чатове и социални мрежи. Насилникът има достъп до жертвата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. И това може да продължи с месеци. Чрез това обучително видео за онлайн тормоза между деца https://www.youtube.com/watch?v=0048DIk2kHI се дава отговор на въпроса кой може да помогне, ако детето е подложено на онлайн тормоз. Как да не осъществяват онлайн тормоз, как да се справят с него и най-важното – къде и от кого да потърсят помощ, това са въпросите, на които видеото дава отговор. Надеждата ни е проблемът, който се разглежда, да бъде застъпен в „Час на класа“ в началните класове, където онлайн тормозът да бъде дискутиран открито с класния ръководител и психолог.

Полезни линкове: