Вътрешни правила за защита и работа с лични данни на ОУ „Васил Априлов“

Вътрешни правила за защита на личните данни-1-10 Вътрешни правила за защита на личните данни-11-20 Длъжностно лице по защита на личните данни: Дарина Узунова ouaprilov1909@abv.bg

» Read more