Проекти

Logo_Babor_2

1. Работа по проекти и програми № Дейност/период на реализация Кратко описание 1. Обучение, възпитание и развитие на учениците,  постигнатото ниво на обученост,интереси, възможности, ОУ “Васил Априлов” е учебно заведение с 100-годишна история. За нашето училище са характерни освен изискванията за компетентност по всеки учебен предмет, също и изискванията за общи компетентности. По своята същност те са общочовешки умения.  През […]

» Read more

Проекти

Logo_Babor_2

Информация за проектите, по които работи ОУ „Васил Априлов” През учебната 2012/2013 г. по традиция ОУ „Васил Априлов” спечели и работи по проекти на европейски, национални и общински програми. ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ: 1.През месец март 2013 г. комисия в Брюксел оцени качеството, пълнотата, реалистичността и визията на изготвения двегодишен план за развитие, въз основа на който ОУ „В. Априлов“ е едно […]

» Read more
1 2