ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГРЕДОРЕДЕН ПОД

Logo_Babor_2

Информация приключен договор за ОП Договор Решение Окончателен доклад Протокол Доклад искане на писмена обосновка участник Доклад замяна член на комисия обява Обява АОП Заповед Документация ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ АРХИТЕКТУРНА ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА ЧАСТ Ел. инсталации Разрешение за строеж      

» Read more

Обществена поръчка учебници

Logo_Babor_2

решение за откриване на процедура заповед документация 1 Образци покана САН-ПРО ООД покана Просвета плюс ЕООД покана Просвета – София АД покана Нова звезда 2000 покана ИК Анубис ООД покана Булвест 2000 ООД покана Бит и техника ООД покана Архимед 2 ЕООД

» Read more

„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас в ОУ „Васил Априлов“ – Варна за учебната 2017/2018 година, по обособени позиции“

Logo_Babor_2

Решение за класиране Решение Документация Заповед Образци Покана Просвета София Покана Азбуки-Просвета Покана Просвета плюс Покана Анубис Покана Булвест 2000 Покана САН – про Покана Бит и техника Покана архимед 2 Покана Педагог 6    

» Read more

Обществена поръчка за доставка на закуски за 2016/2017 г.

Logo_Babor_2

Публична покана Необходими документи Заповед Изисквания Разяснения Запитване към участници на основание чл. 70 от ЗОП ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЕ Отговор Международен колеж ООД Отговор Залива 47 СП АД Договор

» Read more
1 2