ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГРЕДОРЕДЕН ПОД

Информация приключен договор за ОП Договор Решение Окончателен доклад Протокол Доклад искане на писмена обосновка участник Доклад замяна член на комисия обява Обява АОП Заповед Документация ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ АРХИТЕКТУРНА ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА ЧАСТ Ел. инсталации Разрешение за строеж      

» Read more

Обществена поръчка учебници

решение за откриване на процедура заповед документация 1 Образци покана САН-ПРО ООД покана Просвета плюс ЕООД покана Просвета – София АД покана Нова звезда 2000 покана ИК Анубис ООД покана Булвест 2000 ООД покана Бит и техника ООД покана Архимед 2 ЕООД

» Read more

„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас в ОУ „Васил Априлов“ – Варна за учебната 2017/2018 година, по обособени позиции“

Решение за класиране Решение Документация Заповед Образци Покана Просвета София Покана Азбуки-Просвета Покана Просвета плюс Покана Анубис Покана Булвест 2000 Покана САН – про Покана Бит и техника Покана архимед 2 Покана Педагог 6    

» Read more
1 2