Обществена поръчка учебници

Logo_Babor_2

решение за откриване на процедура заповед документация 1 Образци покана САН-ПРО ООД покана Просвета плюс ЕООД покана Просвета – София АД покана Нова звезда 2000 покана ИК Анубис ООД покана Булвест 2000 ООД покана Бит и техника ООД покана Архимед 2 ЕООД

» Read more

„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас в ОУ „Васил Априлов“ – Варна за учебната 2017/2018 година, по обособени позиции“

Logo_Babor_2

Решение за класиране Решение Документация Заповед Образци Покана Просвета София Покана Азбуки-Просвета Покана Просвета плюс Покана Анубис Покана Булвест 2000 Покана САН – про Покана Бит и техника Покана архимед 2 Покана Педагог 6    

» Read more

Обществена поръчка за доставка на закуски за 2016/2017 г.

Logo_Babor_2

Публична покана Необходими документи Заповед Изисквания Разяснения Запитване към участници на основание чл. 70 от ЗОП ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЕ Отговор Международен колеж ООД Отговор Залива 47 СП АД Договор

» Read more

Покана за представяне на оферти за саниране на фасада на физкултурен салон и част от училищна сграда

Logo_Babor_2

Заповед Документация първа страница Документация и приложения Договор физкултурен салон Договор фасада основна сграда

» Read more

Отдаване на помещения под наем

Logo_Babor_2

ОУ „Васил Априлов“ гр. Варна обявява конкурс за отдаване под наем на помещения. Повече информация за условията на конкурса можете да получите от приложените по долу документи или на тел. 052/604 299. график Договор Необходими документи Обява Условия за участие  

» Read more
1 2