ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГРЕДОРЕДЕН ПОД

Logo_Babor_2

Решение Окончателен доклад Протокол Доклад искане на писмена обосновка участник Доклад замяна член на комисия Заповед Документация ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ АРХИТЕКТУРНА ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА ЧАСТ Ел. инсталации Разрешение за строеж      

» Read more

Обществена поръчка учебници

Logo_Babor_2

решение за откриване на процедура заповед документация 1 Образци покана САН-ПРО ООД покана Просвета плюс ЕООД покана Просвета – София АД покана Нова звезда 2000 покана ИК Анубис ООД покана Булвест 2000 ООД покана Бит и техника ООД покана Архимед 2 ЕООД

» Read more

„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас в ОУ „Васил Априлов“ – Варна за учебната 2017/2018 година, по обособени позиции“

Logo_Babor_2

Решение за класиране Решение Документация Заповед Образци Покана Просвета София Покана Азбуки-Просвета Покана Просвета плюс Покана Анубис Покана Булвест 2000 Покана САН – про Покана Бит и техника Покана архимед 2 Покана Педагог 6    

» Read more

Обществена поръчка за доставка на закуски за 2016/2017 г.

Logo_Babor_2

Публична покана Необходими документи Заповед Изисквания Разяснения Запитване към участници на основание чл. 70 от ЗОП ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЕ Отговор Международен колеж ООД Отговор Залива 47 СП АД Договор

» Read more
1 2