Обществена поръчка за доставка на закуски за 2016/2017 г.

Публична покана Необходими документи Заповед Изисквания Разяснения Запитване към участници на основание чл. 70 от ЗОП ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЕ Отговор Международен

Прочетете повече

Покана за представяне на оферти за саниране на фасада на физкултурен салон и част от училищна сграда

Заповед Документация първа страница Документация и приложения Договор физкултурен салон Договор фасада основна сграда

Прочетете повече

Обществена поръчка за ежедневна доставка на закуски за 2015 г.

Обществена поръчка за ежедневна доставка на закуски за подготвителен и начален етап. Договор Решение Комисия Регистрация Заповед Документация  

Прочетете повече

Обществена поръчка за доставка на мултимедийни проектори и таблети

Основно училище „Васил Априлов“ – Варна, обявява обществена поръчка за доставка на мултимедийни проектори и таблети: Документи

Прочетете повече

Обществена поръчка за ремонт на парокотелна инсталация

Основно училище „Васил Априлов“ – Варна, обявява обществена поръчка за ремонт на парокотелна инсталация: BG-Варна ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Основно училище

Прочетете повече

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

УТВЪРДИЛ                                                                         ДАТА: ……………………. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   …………………………………….. (Албена Комитова –       Директор на ОУ „Васил Априлов”   Д О

Прочетете повече