Global Action Days

Близо 450 ученици от 1-7 класове на ОУ „ВасилАприлов“ гр. Варна се включиха в Глобалните дни за действие от 6 до 12.11.2017г.

Най-голям беше ентусиазмът при събирането и предаването на хартия за рециклиране. Събраните средства ще бъдат използвани за закупуване и засаждане на дръвчета и храсти в биоградинката на училището. То е носител на Зелен флаг и е част от глобалната мрежа от Еко-училища в България.

IMG_6131[1] IMG_6132[1] IMG_6133[1] IMG_6134[1] IMG_6135[1]