Посещение на Екозавода в с. Езерово

На 24.03.2016 г. ученици от ОУ „В. Априлов“ – гр. Варна, членуващи в клуб „Екология“, заедно със своя преподавател – старши учител по ЧП, г-жа М. Билял, посетиха Екозавода в с. Езерово. Мероприятието беше организирано съвместно от Екоколект АД и Екоинвест Асетс АД.
По време на посещението децата получиха отговори на много въпроси, свързани с технологиите за сепариране, балиране и рециклиране на твърдите битови отпадъци. Запознаха се с най-новата инсталация на завода за RDF и процесите на компостиране.
Малките еколюбители получиха и много полезна информация за ползите от разделното събиране и дадоха примери за алтернативни начини за намаляване и оползотворяване на отпадъците.
След посещението си децата споделиха своите впечатления и показаха, че разбират колко важно за опазванетона природата е да събират отпадъците си правилно като ги разделят и поставят в определените за това контейнери.

ecocollect-167