НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, ИЗБРАНИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ КЛАСОВЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИ ИЗБОРА НА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ УЧИЛИЩЕТО

Logo_Babor_2

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 7, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА, НА 12.12.2016 Г. ОТ 19:00 ЧАСА В ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ – ВАРНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРИ ЕТАП ОТ ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ УЧИЛИЩЕТО. ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЕТО: ЗАПОЗНАВАНЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ С ПРАВОМОЩИЯТА, […]

» Read more