БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ

ДЕЦАТА  ОТ ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” ОТПРАВЯТ АПЕЛ                                           ШОФИРАЙТЕ  ВНИМАТЕЛНО!

СКОРОСТТА УБИВА!

СПИРАЙТЕ НА ПЕШЕХОДНИТЕ ПЪТЕКИ!

1 21 3 4 6 5