ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП И ОЕСР ОТ 23.11.20Г.

Logo_Babor_2

Заповед измемение и допълнение във връзка с ОЕСР за ПЕ