ГРАФИК ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5 ДО 7 КЛАС

Logo_Babor_2

Заповед преминаване ЕОР на ПЕ