ГРАФИК ЗА РАБОТА С УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ЗА ПЕРИОДА 01.06 – 30.06

ВЪВ ВРЪЗКА С ЗАПОВЕД НА МОН Е ИЗГОТВЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ И ЗАНИМАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ КАКТО СЛЕДВА: