График на дежурствата на учителите в ЦДО

При изпращането на учениците в групите ЦДО в училището се спазва следния график на дежурствата: