Да бъдеш Серафим!

ученицит от шестите класове разсъждават над темата „Да бъдеш Серафим“ в контекста на разказа „Серафим“ на Йордан Йовков. Те направиха изложба в училището с изработени табла по темата.