ДЕЙНОСТИ 13.04- 16.04.2020г.

Уважаеми ученици и родители,

За периода 13.04.2020г. – 16.04.2020г. учителите ще организират занимания, насочени към здравното, екологичното, гражданското и патриотичното образование, безопасност на движението и безопасен интернет. Също така ще се провеждат и дейности за преодоляване на трудностите и наваксване на пропуски в обучението с група от ученици или ще се правят индивидуални консултации от учителите.

График на дейностите:

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ в ПЕ за 13.04-16.04

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ НЕ 13.04-16.04

План за работа на училищен психолог

Директор: С. Жекова