ДОКУМЕНТИ

Стратегия за развитие на училището 2021-2024_compressed-1-15

Стратегия за развитие на училището 2021-2024_compressed-16-33

Годишен план на училището

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ

Стратегия за превенция на агресивното поведение

Етичен кодекс

Вътрешни правила за приемане на жалби

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институци-1-15_compressed

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институци-15-25

Мерки за повишаване качеството на образовнието на ОУ Васил Априлов

Правила превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние – ОУ Васил Априлов

Правила за работа на училището в условията на Covid-19_compressed

Програма за превенция срещу отпадане на учениците от ОУ Васил Априлов

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване

Правилник за пропускателни режим в ОУ Васил Априлов