„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас в ОУ „Васил Априлов“ – Варна за учебната 2017/2018 година, по обособени позиции“

Решение за класиране

Решение

Документация

Заповед

Образци

Покана Просвета София

Покана Азбуки-Просвета

Покана Просвета плюс

Покана Анубис

Покана Булвест 2000

Покана САН – про

Покана Бит и техника

Покана архимед 2

Покана Педагог 6