За информация на родителите и учениците

Във връзка с технически проблем с отоплениието в училището обучението на 11.11 и 14.11.2022 ще се осъществява по заповед на директора както следва: