История

История на ОУ “Васил Априлов”

ОУ “Васил Априлов” отваря врати през 1909 година като начално училище. В началото учебните занятия се водят в двете стаи на частната къща на ул. “Възраждане” №21 – дом на семейство Обрешкови. През следващата 1910 г. то се премества в построената едноетажна сграда на сегашното училище. Нарича се Първа девическа прогимназия и разполага с четири класни стаи.
През периода 1915/1917 г. учебните занятия са нередовни поради участието на България в Първата световна война.
От учебната 1919/1920 г. училището се нарича Втора варненска смесена прогимназия.
През периода 1925/1926 г. се надстроява втори етаж на училището, а на 15 септември 1935 г. прогимназията е вече Втора варненска средищна.
От учебната 1950/1951 г. училището се преименува във Второ основно училище и се попълва с 4 начални класа. През следващата учебна година в същата сграда се помещава Учителският институт и училището става базово към него.
През 1961 г. се пристрояват 3 нови класни стаи и отделна сграда, в която се помещават физкултурен салон, работилници по дървообработване и металообработване.
На 30 май 1967 г. е открит барелеф на Васил Априлов, изработен и дарен от известния варненски учител и скулптор Альоша Кафеджийски.
От 1971 г. започва обучението в оборудваните специализирани кабинети и лаборатории.
В училището се развива богата изследователска дейност, печелят се призови места и златни медали на Прегледа по научно и техническо творчество, а на републикански първенства по плуване учениците печелят 41 златни, сребърни и бронзови медали. Отборът по футбол също заема челни позиции в републиканските турнири. Ученичката Лиляна Панайотова е републикански първенец по лека атлетика за девойки.
1989/1990 г. в сградата е монтирана парноотоплителна система, която заменя отоплението с твърдо гориво.
1992/1993 учебна година е открита с тържествен водосвет. В V клас се формират паралелки за засилено изучаване (в рамките на СИП) на математика и български език. Започва работа по разширяване на училищния двор. Изгражда се нова спортна площадка.
На 4.11.1994 г. на тържествен концерт е връчена І-та Априловска награда, учредена от Училищното настоятелство. Получава я Деница Долапчиева.
От 2000 г. училището работи по Европейската програма за екологично образование, а през 2001 г. печели “Зелен флаг” на програмата.
През месец май 2003 г. в ОУ “Васил Априлов” е открит кабинет, модерно оборудван с компютърна и периферна техника, който в момента разполага с Интернет връзка. Компютърното обучение на учениците се осъществавя под ръководството на квалифицирани специалисти. Възпитаниците на училището печелят множество награди от регионални и общински конкурси за компютърна графика.
От 2006 г. в училището са сформирани паралелки по хореография, които се обучават в модерна хореографска зала.
През 2007 г. материално-техническата база е напълно обновена и създава една пълноценна и приятна обстановка за изява на творческия потенциал на възпитаниците на училището.
През месец януари 2008 г. е открит модерен езиков кабинет, изграден по Националния проект “Ние общуваме без граници”. В него обучението се осъществява на най-високо европейско ниво.
През м.декември 2008 г. ОУ “Васил Априлов” беше посетено от почетния консул за Германия и Франция, а на 04 март 2009 г. от почетния консул на Чехия.И двамата засадиха дръвчета в Европейската алея на училището.
Учениците на ОУ “Васил Априлов” участват в общински и национални конкурси, фестивали и състезания, на които печелят призови места.
Учебната 2008/2009г за учителите и учениците от училицето е подчинена на 100-годишния юбилей и е изпълнена с многообразни дейности.

Директори на училището са били:
1918 г. – главен учител Г. Минев
1932/1933г. директор Люцкан Славов
1945 г. директор Тодор Христов
1952/1953 г. директор Лилия Карагьозова
1953/1954 г. директор Марин Раднев
От 1957 г. до 1998 г. директори са били Петър Панайотов, Велика Дишева,
Антоанета Чешмеджиева и Гинка Лазарова.