Иноватори в образованието

Министерството на образованието и науката организира първия национален конкурс „Иноватори в образованието“ на тема „Учителите, които вдъхновяват“. Конкурсът има за цел да стимулира учителите, учителските екипи, директорите и управленските училищтни екипи, за които работата е мисия и създават култура за иновации, реализират идеи и са лидери на промяната, да получават признание, подкрепа и възможност да популяризират опита си съгласно реда и условията по приложения Регламент.

Иноватори в образованието – регламент