ИНТЕРАКТИВЕН УРОК ПО ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА В 6-ТИ И 7-МИ КЛАС

Като част от предшестващите националния празник прояви на 1. март се проведе интердисциплинарен урок по литература и история с учениците от 6-б и 7-в клас, посветен на новостите в живота на българите през Възраждането и създаването на български училища.

Шестокласниците представиха своя драматизация на излъчената глава „Радини вълнения“ от Иван-Вазовия роман „Под игото“, а ученикът от 7. клас Ангел Хаджиангелов влезе в ролята на подидаскал и запозна своите по-малки съученици с особеностите на новото време и неговите български измерения.

Пред гостите, присъстващи на проявата, учениците и учителите им по литература и история демонстрираха, че уроците по родолюбие могат да бъдат вълнуващи и запомнящи се.