Информация за родителите на децата записани в първи клас за първи път

Уважаеми родители,

във връзка с наближаващата нова учебна година, Ви информираме, че за ученици записани в първи клас за първи път в държавно или общинско училище се отпуска еднократна помощ за покриване на част от разходите на началото на учебната година, като за целта се подава заявление към ДСП. За повече яснота обърнете внимание на следните указания:

От ръководството