Капачки 06.06.20 пред Катедралата в град Варна

На 06.06.20 (Събота) от 09:00ч до 16:00ч пред Катедралата в град Варна ще се проведе ежегодното предаване на капачките. Който има събрани такива може да ги предаде в училище при госпожа Нуртен Селимова до петък.