Обичаме българския език и „Любословие“

Традиционното национално състезание по български език и литература, организирано от СУФ „Любословие“, се проведе в два етапа. В училищния кръг участваха 130 (сто и тридесет) ученици от I до VII клас. За националния кръг се класираха 42 ученици, най-много от I и III клас.
На призови места се класираха двама ученици от първи клас на ОУ „Васил Априлов“.
Дивна Атанасова Иванова (в ляво на снимката) от Iб и Йоана Георгиева Драганчева (в дясно на снимката) от Iв, заеха III място с по 53 точки от максимално възможните 55.

деца