Важни дати

Учебната година започва на 15.09.2015 година и се разделя на два срока:

I учебен срок – 15.09.2014-30.01.2016

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА:
08.02.2016 г.

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА:
24.05.2016 г. – I клас (13 учебни седмици )
31.05.2016 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2016 г. – V-VIII клас (16 учебни седмици )
30.06.2016 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2016 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА:

31.10.2015 г. – 02.11.2015 г. вкл. – есенна ваканция
24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. вкл. – коледна ваканция
30.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл. – зимна ваканция
02.04.2016 г. – 10.04.2016 г. вкл. – пролетна ваканция за І-ХІ клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

18.05.2016 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
20.05.2016 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

Официални празници (неработни дни) на Р.България:
1 януари – Нова година;
3 март – Освобождението на България от турско робство – национален  празник на страната;
1 май – Великден – християнската религия отбелязва Възкресение Христово.
1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност.
6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия.
24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.
6 септември – Съединението на България.
22 септември – Ден на независимостта на България.
1 ноември – Ден на народните будители.
24 декември – Бъдни вечер;
25 и 26 декември – Рождество Христово (Коледа)