Обществена поръчка за доставка на закуски за 2016/2017 г.

Публична покана

Необходими документи

Заповед

Изисквания

Разяснения

Запитване към участници на основание чл. 70 от ЗОП

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

Отговор Международен колеж ООД

Отговор Залива 47 СП АД

Договор