Организация на обучението за периода 01.05 – 31.05.2021г.

Във връзка със заповед на МОН директора издаде следната заповед: