Покана за представяне на оферти за саниране на фасада на физкултурен салон и част от училищна сграда

Заповед
Документация първа страница
Документация и приложения
Договор физкултурен салон
Договор фасада основна сграда