Предстоящо учредително събрание на обществения съвет 17.12.2019г.

На 17.12.2019г., от 18:00 часа, в ОУ „Васил Априлов“, ще се проведе събрание на родителите, излъчени като представители от всяка паралелка от училището, за избор на членове на обществения съвет, при следния дневен ред:

  1. Избор на постоянни членове на обществения съвет, от квотата на родителите;
  2. Избор на резервни членове на обществения съвет, от квотата на родителите;
  3. Избор на председател на обществения съвет;
  4. Разни.