Прием в първи клас – записване на приети ученици от първо класиране

Необходими документи за записване на място в училището:

1. Оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование.            

2. Копие на Удостоверение за раждане на детето и представен оригинал за сверка.   

3. Копие на листа с имунизациите на детето от здравния му картон.                            

4. Копие на Решение на НЕЛК, ТЕЛК, ЛКК, за деца с увреждания над 50%