ПРИЕМ

 

Във връзка с предстоящия прием в детска градина, подготвителна група и първи клас в училище за учебната 2022/2023 година ви информирам, че графиците на дейностите по приема, отговори на често задавани въпроси, както и друга актуална информация, интересуваща родителите, са публикувани на съответните платформи за осъществяване на електронния прием.

План-Прием – I клас – 2 паралелки с брой ученици във всяка паралелка 24

https://school.uslugi.io/

Линк към системата за кандидатстване – https://school.is-vn.bg

СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНА ВАРНА

РАЙОНИРАНЕ ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ

ОУ Васил Априлов

лице за контакт: Десислава Атанасова и Красимира Петрова тел. 052 604 299