ПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩА

ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ – ОУ „КОНСТАНТИН АРАБАДЖИЕВ“

Днес на 04.11.2022г. след часовете, в 13,30 часа на футболното игрище в двора на ОУ „Васил Априлов“ се проведе среща по НП „Заедно в изкуствата и спорта“. Играта бе оспорвана и динамична, имаше много поддръжници и от двете училища, които подкрепяха отборите си. Отбора на ОУ „Васил Априлов“ поведе още в първата половина на играта и продължи до края с победа 6:0.