Проект ,, Европейски ден на морето в моята страна“ (EMD in My Country)

Целта на инициативите по проекта, реализирана  в ОУ ,,Васил Априлов“ е да допринесе за повишаване на знанията и подобряване на екологичната култура на младото поколение в опазване на морето, и неговото крайбрежие.Реализирани дейности по проекта:

  • във връзка с развитието на екологичното мислене на учениците от ОУ „Васил Априлов“, 6г клас участва в инициатива за почистване на централния плаж на града. Почистването бе организирано и проведено на 13.05 съвместно с Община Варна.
    Инициативата е част от дейностите по проект  Европейски ден на морето в моята страна“ (EMD in My Country).
  • във връзка с утвърдените документи от Европейската комисия за проект  Европейски ден на морето в моята страна“ (EMD in My Country) учениците от ОУ „Васил Априлов“ организираха изложба във фоайето на училището.
  • беседа и презентация на тема: ,,Нашите морета – тържество на българския морски дух и култура“ пред учениците от IV и VII клас – лектор к.д.п. Александър Г. Александров (морски посланик на добра воля на Международната морска организация).