Протокол от проведен онлайн ОС

Протокол ОС 11.11.20г.