РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА КЛАСОВЕТЕ ПЪРВИ, ВТОРИ, ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ

ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.09. ОТ 18:00 ЧАСА

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА КЛАСОВЕТЕ ПЕТИ, ШЕСТИ И СЕДМИ

ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.09. ОТ 18:00 ЧАСА